contactar       Mida del text     |
   Amb estils    
|
    Versió mòbils  
|
  


Ajuntament
de Malla
 Data i hora oficials: 18:09 | 19/10/2018
Informació de la seu electrònica

Comparteix:

 

Informació Seu Electrònica

 

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Malla

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

 

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Disposició de creació de la Seu Electrònica i de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Malla que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

 Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

 Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: http://www.malla-osona.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de Malla
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Gestió Tributaria

URL: http://www.diba.es/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08111
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica

URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/448/catala
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:https://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures:https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Any 2013

Calendari general de tots els festius: Accedir

Festius locals: 22 de gener i 28 de març 

 
 

 

 


13:04:06 17-03-2015 enviarEnviar     imprimirimprimir


Ajuntament de Malla
Plaça de l'Ajuntament, s/n. | 08522 - Malla
Tel. 93.885.63.06 |  contactar
Amb col·laboració de: